Project Description

Автоматика за врати на панти

RЕCORD DFA 127

  • Съвременен и компактен дизайн
  • Виртуално безшумен и изключително надежден оператор
  • Подходящ за врати с ширина до 1 600 mm и тегло до 250 kg
  • Монтаж при еднокрили и двукрили радиални врати
  • Европейски сертификат за противопожарни врати и евакуационни изходи
  • Функция „Противодимна бариера“
  • Одобрена EN 16005 и DIN 18650 технология
  • Възможност за монтаж на целия електромеханизъм в пода

Други продукти