Project Description

Автоматични плъзгащи врати

RECORD STA-20/21

  • Виртуално безшумни и изключително надеждни оператори
  • Подходящи за врати с ширина от 800 до 3000 mm и височина до 3000 mm
  • Монтаж при еднокрили, двукрили, телескопични и огънати (полукръгли) плъзгащи врати
  • Функциониране дори и при отпаднало захранващо напрежение
  • Иновативен дизайн
  • Възможност за монтаж на целия електромеханизъм в пода
  • Сертификат евакуационни изходи
  • Функция „Break-Out“
  • Одобрена EN 16005 и DIN 18650 технология
  • Стандартни, нестандартни и индивидуални технически решения