Project Description

Врати за медицински заведения

Автоматични и механични задвижващи системи за врати на помещения със специални хигиенни изисквания

  • Подходящи за болнични заведения и поликлиники, операционни и рентгенови зали
  • Херметични
  • Радиационно изолирани
  • Монтаж в помещения с повишена влажност и агресивна среда
  • Устойчиви на агресивни почистващи препарати

Други продукти